دسته بندی موضوعی
چندی درباره انجمن
درباره ما

شرکت سناسازه آذربایجان در سال1383 و با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه مهندسی عمران ،تاسیسات ،آب و کشاورزی تاسیس گردید وبا اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری به فعالیت خود ادامه میدهد

این شرکت با استعانت از خداوند متعال و به پشتوانه فنی و تجربی کادر تخصصی خود که هم در عرصه دانشگاهی و هم در عرصه مدیریتی و کاربردی فعالیت داشته اند وبابهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی موجودو با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارهای مهندسی سعی در ارائه خدمات اجرایی شایسته و باکیفیت به کافرمایان وجامعه مهندسی مینماید

محتوای تصویری
نشست ها
عنوان نشست
از بدو تاسیس شرکت صدرافزار در سال1380 ، تلاش این شرکت و مجموعه کارکنان حرفه ای آن ، در راستای پیشبرد پروژه های دیجیتال چه در زمینه وب و چه در زمینه موبایل ، به روشی خلاقانه و اکمل بوده است.ما مفتخر هستیم به مشتریهایمان اطمینان کامل بدهیم که ...
عنوان نشست 2
از بدو تاسیس شرکت صدرافزار در سال1380 ، تلاش این شرکت و مجموعه کارکنان حرفه ای آن ، در راستای پیشبرد پروژه های دیجیتال چه در زمینه وب و چه در زمینه موبایل ، به روشی خلاقانه و اکمل بوده است.ما مفتخر هستیم به مشتریهایمان اطمینان کامل بدهیم که ...
عنوان نشست 3
از بدو تاسیس شرکت صدرافزار در سال1380 ، تلاش این شرکت و مجموعه کارکنان حرفه ای آن ، در راستای پیشبرد پروژه های دیجیتال چه در زمینه وب و چه در زمینه موبایل ، به روشی خلاقانه و اکمل بوده است.ما مفتخر هستیم به مشتریهایمان اطمینان کامل بدهیم که ...
عنوان نشست 4
از بدو تاسیس شرکت صدرافزار در سال1380 ، تلاش این شرکت و مجموعه کارکنان حرفه ای آن ، در راستای پیشبرد پروژه های دیجیتال چه در زمینه وب و چه در زمینه موبایل ، به روشی خلاقانه و اکمل بوده است.ما مفتخر هستیم به مشتریهایمان اطمینان کامل بدهیم که ...
تمامی حقوق مادی و م معنوی این سایت نزد شرکت سنا سازه محفوظ می باشد . اجرا، پشتیبانی ،طراحی شرکت صدر افزار